२१ मार्च, २०११

इंटरनेटवर पोर्न आता अधिकृत. थ्रीएक्स डोमेनला मंजुरी.

ज्याला आपल्याकडे अश्लीलता, असभ्यता, चार भिंतीत करायच्या गोष्टी वगैरे म्हणण्याची परंपरा आहे त्या गोष्टींचे अधिकृत प्रकाशन आणि प्रसारण इंटरनेटवर करण्यासाठी आता डॉट थ्रीएक्स ह्या नव्या डोमेनला (Top level domain or TLD) अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.