२० फेब्रु, २०११

बातम्यांचं सर्च इंजिन

http://www.topix.net/

बातम्या पटापट शोधून देणारं हेही एक सर्च इंजिनच. बातम्यांना वाहिलेलं आणि भौगोलिक दृष्ट्या बातम्यांचा शोध उत्तमरित्या घेण्याची सोय इथे आहे. मी Indiaअसं टाईप करून शोध घेतला. जे पान पुढे आलं त्यावर सर्वांत वर वाक्य होतं -

India News

News on India continually updated from thousands of sources around the net.

ह्या वाक्याला जागून मिनीटा मिनीटाला इथे बातम्या येऊन पडत असतात. खरोखरीच ही एक उपयुक्त साईट आहे. ज्यांना बातम्यांमध्ये रस आहे, त्यांनी अवश्य बुकमार्क करावी.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा